Pieni koti, iso elämä: Pienet omakotitalot ensimmäistä kertaa esillä Uudellamaalla

Tiedote 14.12.2017

Pieni koti, iso elämä: Pienet omakotitalot ensimmäistä kertaa esillä Uudellamaalla

KUUMA-kuntien Asuminen 2040 -selvityksen loppuraportti julkaistiin alkusyksystä 2017. Selvityksen merkittävin lopputulema oli, että pääkaupunkiseudun kehyskunnilla on tarve harkita asumisen kokonaiskonseptia uudelleen, sillä menneiden vuosikymmenten asumisratkaisuilla ei enää vastata tulevaisuuden asumisen tarpeisiin. Selvityksessä tunnistettiin tarve rohkeille uusille asumisen kehittämishankkeille, joissa muun muassa talotyyppejä kehitettäisiin.

Vihti toimii vuonna 2018 KUUMA-seudun puheenjohtajakuntana. Kuluvan syksyn ajan kunnassa on pohdittu, kuinka Vihti voisi osaltaan edistää asumisen kehittämistä ja vastata KUUMA-selvityksessä ilmenneisiin muuttuneisiin asumistoiveisiin ja -mieltymyksiin. Pohdinnan tuloksena on syntynyt 18.12. Vihdin kunnanhallituksen päätettävänä oleva esitys asumisen kehittämishankkeesta, jonka tulokset esitellään Vihdin Nummelassa kesällä 2020 järjestettävässä Sepänpihan Kotinäyttelyssä.

Kehittämishankkeen ydinajatuksena on toteuttaa Nummelaan kahden vuoden kuluessa yhteisöllinen ja pikkukaupunkimaisuutta ilmentävä alue kävelyetäisyydelle keskustan palveluista. Alueen koko on reilut 2,2 hehtaaria. Alueelle suunniteltavat omakotitontit tulevat olemaan noin 400 – 600 neliömetrin suuruisia, mikä on poikkeuksellisen pieni tonttikoko Vihdissä. Tonttien rakennusoikeudeksi on kaavailtu maksimissaan 100 – 120 kerrosneliömetriä. Ensimmäisissä luonnoksissa pienille omakotitaloille soveltuvia tontteja on alueelle sijoitettu parikymmentä. Alueelle on tarkoitus suunnitella myös muun tyyppistä asumista.

Vihdissä on seurattu asumisen trendejä tarkasti jo vuosia, eivätkä KUUMA-selvityksessä esille nousseet asumisen kehittymissuunnat tulleet yllätyksenä. ”Tiedustelut pienistä omakotitonteista ovat viime vuosina lisääntyneet merkittävästi, kun ihmisten asumistoiveet ja -mieltymykset ovat muuttuneet. Kuulen yhä useammin, että suuren tontin hoitoon ei haluta käyttää aikaa, vaan sen sijaan panostetaan muuhun asumiseen ja elämiseen”, kertoo Vihdin kunnan maankäyttöinsinööri Petra Ståhl. ”Tulemme edelleen tarjoamaan rakentajille myös suurempia tontteja, mutta haluamme lisätä vaihtoehtoja myös heille, jotka haluaisivat elää unelmaansa omakotitalosta pienemmässä mittakaavassa lähellä palveluja”, lisää Ståhl.

Tontit hakuun keväällä 2018

Heti alkukeväästä tullaan järjestämään kaikille avoimia osallistumistilaisuuksia, joissa kiinnostuneet pääsevät mukaan alueen suunnittelutyöhön ja vaikuttamaan kaavan sisältöön. Kaavasta on tarkoitus tehdä mahdollistava, jotta se antaa tilaa erilaisille innovaatioille. Energiatehokkuutta ja ekologisuutta tuetaan kaavallisin ratkaisuin, ja esimerkiksi rakennusten sijoittelussa huomioidaan mahdollisuus aurinkoenergian hyödyntämiseen.

Tavoitteena on asettaa alueen tontit haettavaksi jo kevään 2018 aikana. Tontit ovat kaikkien haettavissa: hakijoiksi odotetaan niin yksityisiä rakentajia, talotehtaita kuin rakennusliikkeitäkin. Alustavia keskusteluja mahdollisten rakentajien kanssa on jo käyty, ja vastaanotto on ollut erittäin innostunut.

KUUMA 2040 -talomalli esillä

Vihdin kunta on ottanut konkreettiseksi KUUMA 2040 -selvityksestä johdetuksi tavoitteeksi tulevaisuuden asumistarpeita vastaavan talomallin ideoinnin ja suunnittelun, mahdollisesti arkkitehtikilpailun kautta. Talomallista tehdään näyttelyssä esiteltävät suunnitelmat ja poissuljettua ei ole myöskään prototyypin toteuttaminen näyttelyalueelle, jos sopiva yhteistyökumppani löytyy. Muun muassa Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksian kanssa on käyty asiasta alustavaa keskustelua.

Uudenmaan ensimmäinen pienten omakotien keskittymä

KUUMA 2040 -selvitystä varten haastatellut pääkaupunkiseudun kehyskuntien kaavoittajat ovat todenneet lähellä palveluja sijaitsevien pienten omakotitonttien olevan omakotiasumisessa jo nyt kaikkein kysytyimpiä. Vihti on ensimmäinen Uudenmaan kunta, jonne rakentuu suunnitellusti uusien asumistrendien mukainen yhtenäinen pienten omakotitalojen alue.

Tulevan Kotinäyttelyn teeman ”Pieni koti – iso elämä” tausta-ajatuksena on osaltaan toiminut Vihdin kunnan uusi brändilupaus ”Asu siellä missä elät”, joka korostaa arjen sisällön merkitystä elämisessä. Nummelan Sepänpihassa asumisen ja elämisen laatu tulee olemaan keskiössä.

”Teimme Vihdissä selkeän strategisen valinnan, kun huomioimme asumisen trendeissä tapahtuneet muutokset näin laajassa mittakaavassa. Vihdissä on jo ekokylä sekä tiettävästi Suomen ensimmäinen pysyvän rakennusluvan saanut merikonteista rakennettu omakotitalo. Pienet omakotitalot ovat hyvä jatkumo valitulle linjalle, kun pyrimme tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuuden asumiselle Vihdissä”, toteaa Vihdin kunnanjohtaja Sami Miettinen.