Kyläseppä

Sijainti

Kohde sijoittuu Sepänpihan alueen länsiosaan, korttelin 271 tontille 2. Tontille rakentuu yksikerroksinen asuinrakennus, jonka pinta-ala on noin 100 k-m².