Kyläseppä

Sijainti

Kohde sijoittuu Sepänpihan alueen länsiosaan, korttelin 271 tontille 2. Tontille (pinta-ala 565 m²) rakentuu yksikerroksinen asuinrakennus, jonka pinta-ala on noin 100 k-m².

Julkisivu

Pohjapiirros