Kultaseppä

Sijainti

Kohde sijoittuu Sepänpihan alueen eteläosaan, korttelin 370 tontille 1. Tontille rakentuu yksikerroksinen asuinrakennus, jonka pinta-ala on 119 k-m² (varaston kanssa).

Julkisivu

Pohjapiirros

Lue lisää Iloista eloa -blogista >>
Instagram >>