Alasin

 Sijainti

Kohde sijoittuu Sepänpihan alueen pohjoisosaan, korttelin 270 tontille 5. Tontille (pinta-ala 1214 m²) rakentuu kolme erillistä yksikerroksista asuinrakennusta, joista jokaisen pinta-ala on noin 70 k-m². Asuinrakennukset on sijoitettu tontille siten, että ne muodostavat tontin keskelle suojaisan yhteispihan.

Havainnekuvia

Pohjapiirrokset 

Lue lisää Asu kotoisasti -blogista >>