Kelloseppä

Sijainti

Kohde sijoittuu Sepänpihan alueen eteläosaan, korttelin 370 tontille 3. Tontille rakentuu yksikerroksinen asuinrakennus.

Julkisivu

Pohjapiirros