Krista Mikkonen suojelijaksi Vihdin Sepänpihan Kotinäyttelyyn

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen on 25.6.-5.7.2020 Vihdissä järjestettävän Sepänpihan Kotinäyttelyn suojelija. Sepänpihan Kotinäyttely esittelee uudenlaisen, ilmastoystävällisemmän tavan asua pientalossa metropolialueella.

Kuva: Vihdin kunta.

Sepänpihan pientaloasujalle ekologisuus tuo hyötyjä arkeen

– Vihti on lähtenyt ennakkoluulottomasti etsimään ratkaisuja tulevaisuuden pientaloasumisen tarpeisiin. Sepänpihan asumisen kehittämishankkeessa tuetaan kaavallisin ratkaisuin energiatehokkuutta ja ekologisuutta sekä panostetaan innovatiivisiin infrastruktuurin ratkaisuihin, tapahtuman suojelija ministeri Krista Mikkonen sanoo.

Sepänpihan Kotinäyttelyssä esitellään yli 15 omakotikohdetta, jotka edustavat saavutettavissa olevia asumisen unelmia. Monien kohteiden suunnittelussa elinkaariajattelu on ollut keskeisellä sijalla. Toisilla näkyvät oma elämäntapa ja harrastukset. Ekologisuus on ollut useille Sepänpihaan rakentaville tärkeä kriteeri.

Sepänpihan Kotinäyttely on huipennus kolmivuotiselle pientaloasumisen kehittämishankkeelle, jonka Vihdin kunta käynnisti vuonna 2017. Hankkeen ansiosta Vihdin tonttimyynti on ollut poikkeuksellista. Pientalotonttien luovutusmäärä kymmenkertaistui vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna.

Tuloksena keinoja yhteisöllisyyden tukemiseen ja rakentamisen osallistavaan ohjaamiseen

Nummelassa sijaitsevalla Sepänpihalla tonttikoot ovat 400-600 neliömetriä, ja niiden rakennusoikeus on 100-120 kerrosneliömetriä. Tiivis asuinalue ja asukkaiden yhteiskäyttöön tarkoitetut alueet luovat edellytyksiä myös uudenlaiselle yhteisöllisyydelle ja oman elinpiirin jatkamiselle tonttien ulkopuolelle. Uutuutena alueelle toteutuu myös yhteinen jätehuolto kierrätysjakeiden keräyksineen.

– Sepänpihan rakentuminen on ollut opettavainen ja toimintaamme kehittävä prosessi. Asukkailla on vahva halu vaikuttaa asuinympäristönsä muovautumiseen. Tämän vuoksi aiomme tulevaisuudessa harkita esimerkiksi kaavamääräyksien sitovuutta suhteessa tulevien asukkaiden kanssa käytävän dialogin kautta syntyvään lopputulokseen uudelleen, arvioi Vihdin kunnan elinvoimajohtaja Petra Ståhl.

Sepänpihan Kotinäyttely uusine koteineen avautuu yleisölle teemalla ”Pieni koti, iso elämä” kesällä 2020.